fbpx

Modelowanie, wizualizacja 3D, rendering – co to właściwie jest?

Modelowanie, wizualizacja 3D, rendering to kluczowe pojęcia w grafice komputerowej. Architekci, developerzy i inwestorzy coraz częściej korzystają z tej technologii, aby lepiej pokazać i szybciej sprzedać swoje produkty. W wielu sytuacjach zamiennie stosuje się określenia rendering oraz tworzenie wizualizacji. Nie powinno jednak mieć to miejsca, ponieważ pojęcia te nie są synonimami.

 

Modelowanie 3D w grafice komputerowej polega na tworzeniu i modyfikowaniu pewnych obiektów przy pomocy specjalistycznych programów komputerowych. Modele trójwymiarowe muszą zostać zapisane w odpowiedni sposób. W tym celu najczęściej stosuje się siatki wieloboków trójkątnych i czworokątnych. Efekt tego procesu nazywany jest modelem 3D – można go przedstawić dwuwymiarowo, stosując proces renderowania.

siatka model kanapy

 

Renderowanie 3D jest to automatyczny proces, pozwalający na uzyskanie realistycznej grafiki przedstawiającej dany budynek, mieszkanie bądź wnętrze. Stanowi ono jeden z istotniejszych etapów powstawania wizualizacji. Proces ten przypomina wywoływanie zdjęć. Program podczas automatycznego działania wylicza wszelkie czynniki takie jak cienie, światło czy mgłę, aby ostateczna grafika sprawiała jak najlepsze wrażenie.

renderowanie - kanapa

 

Natomiast czym dokładnie jest wizualizacja 3D? 

 

Według najprostszej definicji, wizualizacje 3D to nic innego jak przestrzenne odtworzenie danego obrazu. Otrzymuje on głębie i może zostać wykorzystany w wielu dziedzinach. Obecnie wizualizacja domu 3D jest coraz powszechniejszą praktyką stosowaną przez biura projektowe we współpracy ze studiem graficznym. Skutkiem czego można zobaczyć proces powstawania oraz efekt danej inwestycji. Szczególnie jest to przydatne w sytuacjach, gdy fizycznie niemożliwe jest doświadczenie tego osobiście. Jest to przydatne nie tylko w przypadku wizualizacji domów z zewnątrz, ale również podczas etapu wykończeniowego. Wizualizacje wnętrz mieszkań wiele ułatwiają podczas projektowania – usprawniają podejmowanie decyzji dotyczących efektu danych pomieszczeń. Ze względu na wysoką szczegółowość możliwą dzięki technologii wizualizacji 3D, prezentowane przed studio graficzne wnętrza posiadają swój indywidualny charakter. Dzięki temu klient może z łatwością wyobrazić sobie dany budynek jako swój dom bądź biuro. Specjaliści zajmujący się zawodowo tworzeniem wizualizacji są w stanie stworzyć komputerowo każdy przedmiot i obiekt, jaki potrzebuje klient. Powstałe grafiki niejednokrotnie są tak rzeczywiste, że ciężko odróżnić je od zdjęcia.

mode kanapakanapa wizualizacja

 

Jak wygląda cały proces od modelu do wizualizacji?

 

Wizualizacja jest swego rodzaju sztuką – łączy w sobie zarówno umiejętności techniczne, jak i artystyczne. Aby osiągnąć odpowiednią głębię podczas procesu wizualizacji, należy rozpocząć od stworzenia modelu w trójwymiarowej płaszczyźnie – dwie płaszczyzny X i Y są niewystarczające, niezbędne jest wykorzystanie również trzeciej, Z.  W ten sposób powstaje model, który umieszczony zostaje w scenie. Kolejnym etapem jest naniesienie odpowiednich struktur oraz światła. Następnie trójwymiarowy obraz zmienia się na obraz dwuwymiarowy poprzez proces renderingu w wyniku czego otrzymujemy wizualizację. Ostatnim etapem realizacji jest post produkcja, która kończy cały proces powstawania wizualizacji.